Skip links

İşbu sözleşme; bir yanda Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:5 Carousel AVM 2B Katı – Workinton, 34158 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim POSTUBY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilen www.postuby.com sitesi ile diğer yanda siteye üye olan Kullanıcı ve Abone sıfatına sahip kişiler arasında hazırlanmakta olup; bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.

1. TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Üye: Sitedeki kayıt formunu doldurarak kendi namına bir hesap oluşturan kişiyi,
Site: www.postuby.com web sitesini,
Kullanıcı: Üye, abone veya ziyaretçi gibi sıfatlarla siteyi kullanan/ziyaret eden kişileri,
Abone: Sitede satışa sunulan abonelik paketlerinden herhangi birini satın alan Kullanıcıyı,
Sözleşme: İşbu üyelik ve kullanıcı sözleşmesini,
İçerik: Sitede bulunan fotoğraf, video, animasyon gibi gayrı maddi nitelikteki görsel ürünleri,
Satıcı: Postuby platformunu,
Taraflar: Satıcı ile Kullanıcıyı,

Tarif etmekte olup, bundan böyle yukarıda ifade edildiği şekilde kullanılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusunu, aylık veya yıllık olarak satın alınan abonelik paketleri karşılığında, nitelikleri ve kapsamı işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin tamamlayıcısı olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirlenen görsel içerikleri, Kullanıcı’nın abonelik yoluyla satın alması, indirebilmesi ve düzenleyebilmesi için öngörülen koşullar ile Taraflar’ın işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

3. ABONELİKLER VE PAKET YÜKSELTME

3.1. Hizmetin bazı bölümleri abonelik temelinde faturalandırılır (“Abonelik” veya “Plan”). Tekerrür eden ve periyodik olarak önceden faturalandırılacaksınız (“Fatura Döngüsü”). Fatura döngüleri, bir Plan satın alırken seçtiğiniz abonelik türüne bağlı olarak aylık veya yıllık olarak belirlenir.
Her Fatura Döngüsünün sonunda, Aboneliğiniz siz iptal etmediğiniz veya Postuby iptal etmediği sürece tamamen aynı koşullar altında otomatik olarak yenilenecektir. Abonelik yenilemenizi, Uygulama içindeki “Faturalama” sayfasına erişerek iptal edebilirsiniz.
Aboneliğinizin ödemesini işleme koymak için kredi kartı dahil olmak üzere geçerli bir ödeme yöntemi gereklidir. Tam ad, adres, eyalet, posta kodu, telefon numarası ve geçerli bir ödeme yöntemi bilgileri dahil olmak üzere Postuby’e doğru ve eksiksiz fatura bilgileri sağlamalısınız. Bu tür ödeme bilgilerini göndererek, hesabınız aracılığıyla oluşan tüm Abonelik ücretlerini bu tür ödeme araçlarından tahsil etmesi için Postuby’e otomatik olarak yetki vermiş olmaktasınız.
Otomatik faturalamanın herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda, Postuby, faturada belirtilen fatura dönemine karşılık gelen tam ödeme ile, belirli bir son tarih içinde manüel olarak devam etmeniz gerektiğini belirten bir elektronik fatura düzenleyecektir.

3.2. Abonelik süreniz boyunca Planınızı yükseltmeyi veya Planınıza herhangi bir Eklenti yapmayı seçerseniz, abonelik sürenizde kalan gün sayısına göre orantılı olarak yükseltme veya Eklentiler için o sırada geçerli olan fiyat üzerinden ücretlendirileceksiniz. Hizmet siparişinizde aksi belirtilmedikçe, eklediğiniz herhangi bir yükseltme veya Eklenti, mevcut Plan ile aynı anda sona erecek ve Planınızla birlikte abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Planınızı eski sürüme geçirmeyi veya Planınızdan herhangi bir Eklentiyi kaldırmayı seçerseniz, eski sürüme geçme veya kaldırmayla bağlantılı olarak kullanılmayan ve önceden ödenmiş ücretler için size herhangi bir geri ödeme yapılmaz veya kredi verilmez. Planınızın eski sürüme geçirilmesi, hesabınızın içeriğinin, özelliklerinin veya kapasitesinin kaybolmasına neden olabilir ve bu tür kayıplar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme, Siteyi kullanan ve çeşitli vasıflara sahip olan Kullanıcılar için geçerli hükümler taşımaktadır ve Kullanıcılar, Satıcı ile birlikte işbu sözleşmeye tabidirler.

4.2. Üye ve Aboneler, işbu sözleşmenin koşulları ile birlikte, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin koşullarına ve zaman içerisinde anılan sözleşmelerde yapılacak değişikliklere tabi olduklarını ve onayladıklarını kabul etmektedir.

4.3. Postuby gerekli durumlarda işbu sözleşmenin ve diğer sözleşmelerin koşullarında değişiklik yapma, sunulan bazı hizmetleri kaldırma veya yeni hizmetler ekleme hakkını saklı tutar. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde değişen koşullara zımnen onay verdiğiniz kabul edilir. Postuby, sözleşme ve hizmet koşullarında yapılacak değişiklikler öncesinde üyeleri çeşitli vasıtalarla bilgilendireceğini taahhüt eder.

4.4. Abone, satın aldığı hizmetlere erişim için ilk satın alma işlemi esnasında ya da daha sonradan belirlediği giriş bilgilerinin, kişisel bilgilerinin ve fatura bilgilerinin doğru, eksiksiz ve kendisine ait olduğunu; bu bilgilerin yanlış veya eksik olmasından kaynaklanan tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, Site’ye üye olurken oluşturduğu şifre bilgisini korumak ve başkalarının eline geçmesini önlemekle yükümlüdür. Kullanıcıya ait giriş bilgileri ile başkaları tarafından sisteme giriş sağlanarak suç işlenmesi, hukuka aykırı davranışlarda bulunulması ve işbu sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi hallerinde hukuki ve cezai sorumluluk, hesabın sahibi olan kullanıcıya ait olacaktır.

4.6. Kullanıcı, kendi oluşturduğu sisteme giriş şifresini istediği zaman değiştirebilir ve şifresini unuttuğu takdirde yeni bir şifre isteme hakkına sahiptir. Postuby, talep eden kullanıcılara bu imkânı sürekli olarak sağlayacaktır.

4.7. Herhangi bir pakete abone olmayan Kullanıcılar, sitede sunulan içerikleri, görüntüleyebilir ancak indiremez ve düzenleyemezler.

4.8. Abone, indirdiği içerikleri üçüncü kişilere pazarlayamaz ve sahibi olduğu abonelik paketini herhangi bir şekilde satım ya da kiralama ilişkisine konu edemez.

4.9. Kullanıcı, satın aldığı paketin kullanılması amacıyla platforma giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşamaz. Ancak Kullanıcılar, üçüncü kişilere hediye etmek maksadıyla abonelik satın alabilir ve bu amaçla Site’nin tanımladığı hediye kodunu üçüncü kişilere aktarabilirler.

4.10. Postuby, yetkisiz erişimler ve şüpheli girişler ile hukuken korunmaya değer hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için Kullanıcı’ların Site üzerindeki her türlü hareketini kayıt altına alabilir.

4.11. Kullanıcı, platformun etkin bir biçimde kullanılmasını engelleyen yahut siteye erişimi tamamıyla imkansız hale getiren mücbir sebepler ve teknik problemler dolayısıyla Postuby’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Postuby, kullanıcıların Site’den yararlanmasını engelleyen teknik problemlere anında müdahale edeceğini taahhüt eder.

4.12. Postuby, platform üzerinde periyodik bakım ve iyileştirme çalışmaları yapma hakkına her zaman sahiptir. Kullanıcı ise bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle meydana gelebilecek erişim aksaklıklarına katlanacağını kabul ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcı, Site üzerinde satışa sunulan abonelik paketlerinin kapsam, muhteviyat ve ücretlerinde Postuby tarafından değişiklik yapılabileceğini kabul eder. Aylık ve yıllık abonelik paket ücretlerindeki değişiklikler, öncesinde Kullanıcı’ya çeşitli vasıtalarla bildirilir ve bir sonraki abonelik döneminden itibaren geçerli hale gelir.

4.14. Kullanıcı, Site’nin güvenliğini tehdit edecek hiçbir eylemde ve Site’ye zarar verecek hiçbir yazılımsal ve donanımsal müdahalede bulunmayacağını; bulunduğu takdirde meydana gelebilecek zararlardan dolayı bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Site’de sunulan fotoğraf, video, ses nevinden görsel içerikler ile bir bütün olarak site içeriği üzerinde telif hakkı, marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet yasa ve normlarının koruması bulunmaktadır. Site’deki içeriklerin yetkisiz, amacı aşan ve yasaklanan kullanımları ilgili yasaların ihlali anlamı taşır. Postuby, işbu sözleşmelerde öngörülen durum ve koşullar haricinde Site içeriklerinin kullanımı için zımni ya da açık izin vermez. Bu bağlamda kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı olarak Postuby’de sunulan görsel içerikler üzerinde kopyalama, yeniden yayınlama, çerçeveleme, bağlantı verme, indirme, aktarma, değişiklik yapma, uyarlama, türev çalışma oluşturma, kiralama, ödünç verme, satma, temlik etme, dağıtma, görüntüleme, icra etme, lisans verme, alt lisans verme veya tersine mühendislik gibi faaliyetlerde bulunmamayı; Site ve Site içeriğiyle bağlantılı olarak veri madenciliği veya görsel toplama – ayıklama yöntemleri kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.2. Postuby, Site ile ilgili tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının yegâne sahibidir. Kullanıcı’nın, Site’de sunulan içerikler üzerindeki mülkiyet hakkının kapsamı, içerikleri indirme, üzerinde düzenleme yapma ve sosyal mecralarda paylaşma şeklindedir. Kullanıcı, indirdiği içerikleri üçüncü kişiler ile kuracağı satış işleminin konusu yapamaz.

5.3. Kullanıcı, Postuby markasını marka itibarının zedelenmesine neden olabilecek şekilde kullanmayacağını, Postuby ile rekabete girişmeyeceğini, Postuby markasını ve varyasyonlarını taklit amaçlı kullanmayacağını; hakeza Postuby web sitesine özgü grafik ve tasarımların kopyalanamayacağını, taklit edilemeyeceğini ve kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÖDEME KOŞULLARI ve FATURALANDIRMA

6.1. Siteden satın alınacak abonelik paketlerine ait ödemelerde banka veya kredi kartı kullanılacaktır. Harici ödeme yöntemleri geçerli değildir.

6.2. Aylık aboneliklerde her ayın aynı gününde, yıllık aboneliklerde ise her yılın aynı tarihinde Kullanıcıya ait kayıtlı ödeme aracından her yeni abonelik dönemi için otomatik tahsilat gerçekleştirilir. Kullanıcıdan veya bankadan kaynaklı sebeplerle tahsilat gerçekleştirilemediği takdirde Kullanıcı’ya uyarı bildirimi gönderilir.

6.3. Postuby, abonelik paketi bedelinin tahsil edilmesi için güvenli elektronik ödeme kuruluşları ile çalışabilir ya da bankalardan sanal pos hizmeti alabilir. Kullanıcı’nın Platform’a kaydolurken verdiği banka / kredi kartı bilgileri ise bu konuda yasal izne sahip olan ödeme kuruluşu veya bankalar tarafından saklanabilir. Postuby, Kullanıcının banka hesap bilgilerini saklamaz. Dolayısıyla Kullanıcı, banka hesap bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması hususunda meydana gelebilecek zararlar nedeniyle Postuby’i sorumlu tutamaz. Kullanıcı, böyle bir durumda aracı ödeme kuruluşu veya bankaların sorumluluk altında olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Abonelik paketlerinin satışı sonrasında aracı ödeme kuruluşu (İyzico) tarafından düzenlenen e-arşiv fatura Postuby tarafından Kullanıcı’nın kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Abonelik paketinin satın alınması ve paket kapsamındaki hizmetin kullanılması için Abone tarafından paylaşılan tüm kişisel veriler Satıcı tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine, ilgili yönetmeliklere ve kurul kararlarına uygun olarak işlenmektedir. Abone, hangi kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak işlendiği ile kişisel verilerinin yurt içi ve yurt dışına aktarım durumuna dair ayrıntılı bilgiye Platform üzerinde erişime açık olan “Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni” aracılığı ile ulaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.2. Satıcı, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin mevzuata uygun işlenmesi için tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini taahhüt eder. Satıcı, kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın gerekli olduğu durumlarda Abone’den açık rıza almadan kişisel veri işlemeyeceğini taahhüt eder.

7.3. Kişisel verilerin korunması kapsamında kullanıcıların banka veya kredi kartı bilgileri Postuby sisteminde toplamaz ve saklamaz. Kart bilgileri, güvenli ödeme sağlayan yetkili aracı ödeme kuruluşu İyzico tarafından saklanmaktadır.

8. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

8.1. Gizliliğinizi korumayı taahhüt etmektesiniz. Postuby bünyesindeki yetkili çalışanlar, bilmesi gereken temelde, yalnızca bireysel Kullanıcılardan toplanan bilgileri kullanır. Kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi hizmeti sağlamak için sistemlerimizi ve verilerimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Bilgisayar sistemlerine ve verilere karşı yetkisiz eylemler için belirli suçlar vardır. Sorumlulara karşı tazminat davası açmak ve / veya hukuk davası açmak amacıyla bu tür eylemleri soruşturacağız.

9. GİZLİLİK

9.1. Kullanıcı ve ilgili Kullanıcı kayıtları ile ilgili her türlü bilgi üçüncü şahıslara aktarılabilir. Bununla birlikte, Kullanıcı kayıtları gizli olarak kabul edilir ve bu nedenle çalışanlarımız dışında herhangi bir üçüncü şahsa ve yasal olarak gerekli olması halinde uygun yetkililere ifşa edilmeyecektir. Kullanıcılar, tuttuğumuz tüm Kullanıcı kayıtlarının görüntülerini ve kopyalarını talep etme hakkına sahiptir, ancak bu tür bir talep bize makul bir süre önceden bildirilmiş olmalıdır. Kullanıcılardan, hizmetlerimizin sağlanmasıyla ilgili olarak yayınlanan her türlü belgenin kopyalarını saklamaları istenir. Uygun olduğu durumlarda, her iki tarafın da menfaati için, üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşmenin parçası olarak Kullanıcıya uygun yazılı bilgileri, bildirileri veya kayıtların kopyalarını vereceğiz.

9.2. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü şahsa satmayacağız, paylaşmayacağız veya kiralamayacağız veya e-posta adresinizi istenmeyen postalar için kullanmayacağız. Postuby tarafından gönderilen tüm e-postalar, yalnızca kararlaştırılan hizmetlerin ve ürünlerin sağlanmasıyla bağlantılı olacaktır.

9.3 Sizin veya Kullanıcılarınızın Hizmeti kullanımından kaynaklanan verileriniz ve bilgileriniz üzerinde istatistiksel analizlere sahip olma ve bunları tamamlama hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz (kişisel olarak tanımlanabilir veriler hariç). Bu verileri çıkardığımızda, derlediğimizde, sentezlediğimizde veya analiz ettiğimizde, verilerin kaynağını belirtmeden yalnızca anonimleştirilmiş, tanımlanmamış veya toplu biçimde kullanacağız. Bu tür verileri herhangi bir yasal amaç için ve size karşı bir muhasebe yükümlülüğü olmaksızın topluyoruz.

Önerilerinizi, yorumlarınızı, hata raporlarınızı, özellik taleplerinizi veya diğer geri bildirimlerinizi (“Geri Bildirim”) bekliyoruz. Bize gizli olduğunu söyleseniz bile Geri Bildirimi gizli tutmak zorunda değiliz. Geri Bildirim sağlarsanız, Geri Bildirimi herhangi bir amaçla kullanmak için Postuby’a münhasır olmayan, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, devredilebilir, alt lisanslanabilir, telifsiz, tamamen ödenmiş bir lisans verirsiniz.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

10.1. İşbu sözleşme, kullanıcıların platformdaki kayıt formuna giriş bilgilerini doldurarak üyelik işlemini onaylaması anında kurulmuş olur. İşbu sözleşme Postuby veya Kullanıcı tarafından feshedilene dek varlığını devam ettirir.

10.2. Kullanıcı, istediği zaman Hesabım menüsü üzerinden üyelik hesabını silerek / kaldırarak işbu sözleşmeyi iptal edebilir. Kullanıcı, hesabını sildiği andan itibaren Site’ye ve kendisine sağlanan imkanlara erişemeyeceğini, mevcut abonelik paketlerinden yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

10.3. Kullanıcı, istediği zaman Hesabım menüsü üzerinden üyelik hesabını askıya alabilir ve dilediği zaman da askıdaki hesabını aktif hale getirebilir. Askıya alma halinde işbu sözleşme geçerliliğini korur ancak mevcut abonelik paketleri iptal edilir ve kendisine herhangi bir iade yapılmaz. Kullanıcı, hesabını yeniden aktif hale getirdiğinde, iptal olan paketteki hakları sonraki abonelik dönemlerine devredilmez.

10.4. Postuby, öncesinde kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla ve haklı sebeplerin varlığı halinde, Postuby platformunda sunduğu hizmetleri sonlandırabilir, işbu sözleşmeyi feshedebilir ve Kullanıcıların platforma erişimini engelleyebilir.

10.5. Postuby’nin haklı nedenle fesih haricindeki fesih hallerinde Kullanıcılar, abonelik paketi kullanım süresinin sona ermesine değin sistemde sunulan hizmetlerden yararlanabilir.

10.6. Kullanıcılar, işbu sözleşmede öngörülen hükümlere aykırı davranışlarda bulundukları takdirde Postuby, Kullanıcının sahip olduğu aboneliği derhal sonlandırma yetkisine sahiptir. Bu durumda Kullanıcı hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz ve Postuby, uğradığı zararlar nedeniyle Kullanıcı’yı sorumlu tutabilir.

10.7. Kullanıcı, hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle Postuby’nin uğrayabileceği olası zararları tazmin edeceğini; ilaveten Postuby’nin maddi tazminat talepleri ile yargısal süreçlerin tüm masraflarını (avukat ücretleri dahil) karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1. Abone, işbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Postuby platformuna ait ticari defter kayıtlarının, veri tabanlarının, sunucu ve bilgisayar kayıtları ile tüm elektronik kayıtların kesin ve tek başına delil teşkil edeceğini; işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesine göre delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

12. TEBLİGAT

12.1. Kullanıcı ile Postuby arasında işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı tüm ihbar ve ihtarlar ile bildirim ve yazışmalar tarafların kayıtlı e-posta adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. Kanunun öngördüğü bildirim şekilleri saklı olup işbu madde kapsamında değildir.

12.2. Kullanıcının e-posta uygulamasını aktif olarak kullanmamasının veya gönderilen e-postanın herhangi bir teknik problem nedeniyle kendisine ulaşmamasının (spam vs.) tebliğ tarihi açısından bir önemi bulunmamaktadır. Tebliğ tarihi olarak, ilgili e-postanın Postuby tarafından gönderildiği tarih kabul edilecektir.

13. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

13.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından, Site’deki işleyiş ve faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve tüketici hakem heyeti, İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve İcra daireleri ile Tüketici Hakem Heyetleridir.

14. YÜRÜRLÜK

14.1. İşbu sözleşme, 10 maddeden ibaret olup Abone’nin click wrap yöntemiyle elektronik ortamda sözleşmeyi onaylaması ile yürürlüğe girecek, hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır.

14.2. Abone, sözleşmenin tüm maddelerini okuyup onayladığını kabul eder. İşbu sözleşmenin bir örneği elektronik posta yoluyla Abone’ye gönderilmiştir.