Skip links

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış ve Abonelik Satış Sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmış olup elektronik ortamda sözleşmeye konu abonelik paketlerini satın alan kişi tarafından onaylanması neticesinde kurulmuş sayılacaktır.

1. Tanımlar

Abone : İşbu sözleşmeye konu hizmeti satın alan kullanıcıyı,
İçerik : Fotoğraf, video, animasyon gibi gayrı maddi nitelikteki görsel ürünleri,
Platform : www.postuby.com sitesini,
Satıcı : Postuby platformunu,
Sözleşme : Satıcı ile Abone arasında düzenlenip akdedilen işbu sözleşmeyi,
Taraflar : Satıcı ve Abone’yi, Tarif etmektedir.

2. Taraflar

2.1. Satıcı Bilgileri

Ticaret Unvanı : POSTUBY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:5 Carousel AVM 2B Katı – Workinton, 34158 Bakırköy / İstanbul
Vergi Dairesi/Numarası : BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ / 7321823963
E-Posta Adresi : info@postuby.com

2.2. Abone Bilgileri

Ad-Soyad :
T.C. Kimlik Numarası :
E-Posta Adresi :

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. Sözleşmenin konusunu, nitelikleri ve kapsamı işbu sözleşmede belirlenen dijital görsel içeriklerin aylık veya yıllık olarak satın alınan abonelik paketleriyle edinilmesi ve Taraflar’ın işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

4. Abonelik Paket Türleri ve Kapsamı

4.1. Abonelerin satın alabileceği abonelik paketleri aylık ve yıllık abonelik paketleridir. Söz konusu abonelik paketlerinden birini satın alan Abone, aldığı paketin türüne göre 1 ay veya 1 yıl boyunca satın aldığı paket kapsamında sunulan tüm görsel içeriklere sınırsız olarak erişebilme hakkına sahiptir. Sitede sunulan hizmetlerin ve platformun kullanım şartları işbu sözleşmenin imzalanmasından önce onaylanan “Postuby Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer almaktadır.

4.2. Taahhüt süresi sonunda iptal edilmediği takdirde aylık abonelikler her ay, yıllık abonelikler her yıl yenilenir. Abonelik paketinin yenilenmeden önce ücreti tahsil edilir ve tahsil işleminin gerçekleşmesi üzerine abonelik yenilenir.

4.3. Aylık paketler, Abone’ye her ay belirli sayıda içerik indirebilme seçenekleri ile sunulur. Abone, seçtiği paketin öngördüğü sayıdan fazla içerik indiremez. Paketin sunduğu imkanlar hiç kullanılmamış ve indirme yapılmamışsa ilgili paket bir sonraki aya devreder. Hiç kullanılmayan aylık paketler, en fazla iki ay devredilir ve ilgili abonelik paketinin başlangıcından itibaren üç ay içinde kullanılmayan haklar sona erer. İptal ve iade yapılmaz. Aylık abonelik süresi içerisinde en az 1 tane indirme yapılmışsa geri kalan haklar bir sonraki aya devredilmez, iptal ve iade yapılmaz.

4.4. Satıcı, abonelik paketi kapsamında kullanıcılara, Site’deki içerikleri indirme, içerikler üzerinde online editör aracılığıyla düzenleme yapma imkânı tanımaktadır. Yine abonelik süresi boyunca Abone, sitede sunulan tüm içeriklere erişim sağlayabilecek ve içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşabilecektir.

Abonelik Bilgileri Abonelik Paketinin Süresi:
Abonelik Paketinin Başlangıç Tarihi (Satın Alınma Tarihi):
Faturanın Gönderileceği Adres (E-Posta Adresi)
Fatura Adresi:
Ödeme Yöntemi:
Abonelik Paket Ücreti:

5. Aboneliğin / Sözleşmenin Yenilenmesi, İptal ve Fesih

5.1. Taraflar, abonelik paketinin aylık/yıllık olarak yenilenmesi ile işbu sözleşmenin de yenilendiğini kabul eder. Satın alınan aylık abonelik paketi, satın alma tarihinden itibaren 1 ay (sonraki ayın aynı günü) sonra yenilenir ve işbu sözleşme 1 ay daha uzar. Benzer şekilde, satın alınan yıllık abonelik paketi, satın alma tarihinden itibaren, bir yıl sonra (sonraki yılın aynı günü) yenilenir ve 1 yıl daha uzar.

5.2. Aylık ya da yıllık aboneliğini uzatmak / yenilemek istemeyen kullanıcı, abonelik yenileme tarihinden önce profil sayfasındaki “Hesabım” menüsünü kullanarak aboneliğin ve dolayısıyla sözleşmenin iptali talebinde bulunabilir.

5.3. Hem aylık hem de yıllık aboneliklerde aboneliğin yenilenme tarihinden en az 1 gün (24 saat) öncesine kadar abonelik iptal talebinde bulunulabilir.

5.4. İster aylık abonelik olsun ister yıllık abonelik olsun, iptal talepleri hemen işleme alınır ancak abone, sözleşmede öngörülen sürenin (1 ay / 1 yıl) sona ermesine kadar abonelik paketinden yararlanabilir.

5.5. Postuby, “Postuby Üyelik ve Kullanıcı Sözlemesi”ne aykırı davranışların tespit edilmesi halinde Abone’nin hesabını silebilir ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Abonelik paketlerinin kullanımını sona erdirebilir. Bu maddede öngörülen nedenle hesabın Postuby tarafından silinmesi durumunda, aboneliğin süresi bitmemiş olsa dahi, abonenin mevcut paketindeki haklardan yararlanması söz konusu olmayacaktır.

5.6. Postuby aylık ve yıllık abonelik paketleri, tüm kullanıcılara 7 günlük deneme hakkı sunmaktadır. Abone, 7 günlük deneme süreci içerisinde herhangi bir içeriği indirirse iade alamayacağını açıkça kabul eder. 7 Günlük deneme süreci sonrasında kullanıcı herhangi bir içerik indirmemişse bile iade talep edemez.

6. Satın Alma ve Ödeme Şekli

6.1. İşbu sözleşmeye konu abonelik paketleri Site üzerinden satın alınır ve ödeme sayfasında bilgileri girilen banka veya kredi kartından tahsilat gerçekleştirilir. Yenileme öncesinde abone tarafından abonelik iptal talebinde bulunulmadığı takdirde sistemde bilgileri yer alan banka veya kredi kartından (her ay / her yıl) otomatik olarak tahsilat yapılacaktır.

6.2. Sözleşme yenileme döneminde sistemde kayıtlı banka veya kredi kartından tahsilat yapılamadığı yahut banka veya kredi kartı bilgileri sistemden silindiği takdirde sözleşme uzatılmayacak / yenilenmeyecek ve kendiliğinden sona erecektir.

7. Abonelik Ücretlerinde Değişiklik Yapma Hakkı

7.1. Satıcı, sunduğu abonelik paketlerinin fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler, ilgili abonelik döneminde değil takip eden abonelik döneminden itibaren geçerli olur. Satıcı, fiyat değişikliği konusunda Abone’yi çeşitli vasıtalarla bilgilendirir. Bu bilgilendirme aboneliğin yenilenmesi tarihinden önce yapılmalıdır.

8. Kampanyalar

8.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamında satın alınacak abonelik paketlerinde kullanıcılar için kampanyalar düzenleyebilir ve kendi belirleyeceği kullanıcıların indirimli olarak belirli süre boyunca Platform’daki hizmetlerden yararlanmasını sağlayabilir. Satıcı, kampanyaların süresini, kapsamını ve içeriğini belirleme ve istediği zaman değiştirme ve kampanyaları sona erdirme hakkını saklı tutar.

8.2. Abone, ücretini ödemek kaydıyla kendi belirlediği üçüncü kişilere platform tarafından ücretsiz ya da indirimli paketler tanımlanmasını sağlayabilir ve üçüncü kişilere aylık ya da yıllık abonelik hediye edebilir.

8.3. Bir abonelik paketi hediye edilen üçüncü kişi, Postuby Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı davranışlarda bulunduğu takdirde kendisine tanımlanan abonelik paketi iptal edilir. Bundan kaynaklı olarak Abone veya üçüncü kişi herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunamaz.

9. Sözleşmeye Konu Hizmetin İfa Edileceği Yer ve Zaman

9.1. İşbu sözleşmeye konu hizmetin ifa edileceği yer www.postuby.com sitesidir. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması ve ödemenin gerçekleştirilmesi ile birlikte Abone, platformda sunulan hizmetleri kullanmaya başlayabilir. Kayıtlı ödeme aracından herhangi bir sebeple tahsilat gerçekleştirilememiş ise abonelik paketinin satışı tamamlanamaz ve hizmetin ifasına başlanmaz.

9.2. Abone, doğal afetler, savaş, siber saldırı, mücbir sebep ve satıcıdan kaynaklanmayan teknik problemler nedeniyle hizmet ifasına başlanmamış ve hizmetlerden yararlandırılmamış ise bu durumdan Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

9.3. Satıcı’nın kusurlu halleri dolayısıyla hizmet ifasına başlanamamış veya hizmetlerde aksama yaşanmışsa, Abone’nin hukuki hakları saklıdır.

10. Kullanıcı Sözleşmesine Aykırılık

10.1. Abone, “Postuby Üyelik ve Kullanıcı Sözlemesi”ne aykırı davrandığı takdirde, işbu sözleşmenin de feshedileceğini, satın almış olduğu abonelik paketlerinden yararlanamayacağını, ödemiş olduğu abonelik bedelinin geri iade edilmeyeceğini ve Satıcı’ya karşı hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Cayma Hakkı

11.1. Satıcı tarafından sözleşmeye konu abonelik paketi kapsamında sunulan hizmetler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin (ğ) bendine göre elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

12. Ön Bilgilendirme Teyidi

12.1. Abone, Satıcı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde belirtilen usullere uygun olarak ön bilgilendirmede bulunulduğunu kabul ve taahhüt eder.

13. Kişisel Verilerin Korunması

13.1. Abonelik paketinin satın alınması ve paket kapsamındaki hizmetin kullanılması için Abone tarafından paylaşılan tüm kişisel veriler Satıcı tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine, ilgili yönetmeliklere ve kurul kararlarına uygun olarak işlenmektedir. Abone, hangi kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak işlendiği ile kişisel verilerinin yurt içi ve yurt dışına aktarım durumuna dair ayrıntılı bilgiye Platform üzerinde erişime açık olan “Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni” aracılığı ile ulaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

13.2. Satıcı, veri sorumlusu olarak ilgili mevzuata uygun davranacağını; kişisel verilerin mevzuata uygun işlenmesi için tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini taahhüt eder.

13.3. Satıcı, kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın gerekli olduğu durumlarda Abone’den açık rıza almadan kişisel veri işlemeyeceğini taahhüt eder.

13.4. Kişisel verilerin korunması kapsamında kullanıcıların banka veya kredi kartı bilgilerini sistemimizde toplamıyor ve saklamıyoruz. Kart bilgileri, güvenli ödeme sağlayan yetkili aracı ödeme kuruluşu İyzico tarafından saklanmaktadır.

14. Görevli ve Yetkili Mahkeme / Tüketici Hakem Heyeti

14.1. İşbu sözleşme ile “Postuby Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi”nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda tüketicinin ve tüketici işleminin bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyeti ile davalının ve abonenin, davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

14.2. Abonenin tüketici vasfına sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.3. Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemesi arasındaki yetkilendirmeyi belirleyen parasal sınır şu şekildedir:

  • 7.550 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

14.4. Yukarıda belirtilen parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde genel görevli mahkeme olarak Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

15. Delil Sözleşmesi

15.1. Abone, işbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Satıcı’ya ait ticari defter kayıtlarının, veri tabanlarının, sunucu ve bilgisayar kayıtları ile tüm elektronik kayıtların kesin ve tek başına delil teşkil edeceğini; işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesine göre delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

16. Tebligat

16.1. Satıcı ile Abone arasında gerçekleşecek her türlü bildirim ve yazışma işlemleri işbu sözleşmede yazılı e-posta adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. Kanunun öngördüğü bildirim şekilleri saklı olup işbu madde kapsamında değildir.

17. Yürürlük ve Geçerlilik

17.1. İşbu sözleşme, 16 maddeden ibaret olup Abone’nin click wrap yöntemiyle elektronik ortamda sözleşmeyi onaylaması ve ödemenin gerçekleştirilmesiyle kurulmuştur.

17.2. Abone, sözleşmenin tüm maddelerini okuduğunu ve onayladığını kabul eder. İşbu sözleşmenin bir örneği elektronik posta yoluyla Abone’ye gönderilmiştir.