Skip links
29 Ekim Cumhuriyet Bayrami

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin En Güzel Atatürk Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel  Ücretsiz Sosyal Medya Paylaşımları Burada!

Aşağıdaki 3 adet görseli ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 

 

29 Ekim ve diğer tüm özel günler için daha fazla tasarıma ihtiyacınız varsa Postuby’i ziyaret edebilirsiniz. 

Daha fazla tasarım için tıklayın.

29 ekim

Atatürk’ün söylediği birçok söz, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan değerlerin ve ideallerin bir yansımasıdır. Bu yazıda, Atatürk’ün cumhuriyet, vatan ve millet, özgürlük ve demokrasi, ilerleme ve kalkınma, gençlik ve eğitim, barış ve uzlaşma gibi önemli konularda söylediği sözlere odaklanacağız. Bu sözler, Türkiye’nin gelişim sürecindeki önemli adımları, geleceğe olan inancı ve modern bir devletin oluşumunu yansıtan Atatürk’ün vizyonunu gözler önüne sermektedir. Sizler için derlediğimiz bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun düşüncelerini anlama ve değerlendirme fırsatı sunacaktır.

Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri

Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki sözleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini ve vizyonunu yansıtan önemli ifadelerdir. Cumhuriyet, Türkiye’nin demokratik, laik ve bağımsız bir devlet olarak yönetilmesini sağlayan temel ilkedir. Atatürk, Cumhuriyet’in kuruluş ve işleyişini anlatırken birçok nitelikli söylemde bulunmuştur.

Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki sözleri arasında en bilinenlerden biri şüphesiz “Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim şekli Cumhuriyet’tir” ifadesidir. Bu sözüyle Atatürk, Türk toplumunun değerlerine ve kültürüne uygun bir yönetim modelinin Cumhuriyet olduğunu vurgulamaktadır. Cumhuriyet, halkın kendini yönetme yetkisine sahip olduğu, adaletin ve eşitliğin ön planda olduğu bir sistemdir.

Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki diğer önemli sözlerinden biri ise “Cumhuriyet fikri, bir ülkede hürriyeti, bağımsızlık duygularını, yeni bir refah seviyesini, genel uygarlık düzeyini sağlayan sistemdir” şeklindedir. Bu ifadeyle Atatürk, Cumhuriyet’in sadece siyasi bir sistemi değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşümü, ilerlemeyi ve kalkınmayı hedeflediğini belirtmektedir. Cumhuriyet, toplumda özgürlük, refah ve uygarlık düzeyinin yükselmesini sağlayan bir dönüşüm aracıdır.

 • Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki sözleri:
 • “Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim şekli Cumhuriyet’tir.”
 • “Cumhuriyet fikri, bir ülkede hürriyeti, bağımsızlık duygularını, yeni bir refah seviyesini, genel uygarlık düzeyini sağlayan sistemdir.”
Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki sözleri
“Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim şekli Cumhuriyet’tir.”
“Cumhuriyet fikri, bir ülkede hürriyeti, bağımsızlık duygularını, yeni bir refah seviyesini, genel uygarlık düzeyini sağlayan sistemdir.”

Atatürk’ün Vatan ve Millet İçin Söylediği Sözler

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk ulusunun önderidir. Atatürk, vatan ve millet sevgisi konusunda birçok önemli söz söylemiştir. Bu sözler, Türk halkının birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmiş, milli şuurunun gelişimine katkıda bulunmuştur. Atatürk’ün vatan ve millet için söylediği bazı önemli sözler şunlardır:

 • “Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”
 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
 • “Türk milletinin karakter ve idrak yapısında, milletini seven her birey, milletine hizmet etmek en büyük ödev olmuştur.”

Atatürk’ün bu sözleri, vatan sevgisinin ve bağımsızlık duygusunun önemini vurgulamaktadır. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği, her bireyin vatanına ve milletine hizmet etme sorumluluğu taşıdığı belirtilmektedir. Atatürk’ün bu sözleri, Türk gençliğine özellikle hitap etmektedir ve onları ülkenin geleceği için sorumluluk almaya teşvik etmektedir.

Söz Anlamı
“Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Türk gençliğinin en önemli görevi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk istiklalini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Atatürk’ün fiziki varlığı bir gün yok olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır.
“Türk milletinin karakter ve idrak yapısında, milletini seven her birey, milletine hizmet etmek en büyük ödev olmuştur.” Türk milletinin özelliği olarak, milletini seven her bireyin en önemli görevi, milletine hizmet etmektir.

Atatürk’ün Özgürlük ve Demokrasiye Dair Söylediği Sözler

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Önemli bir lider olarak, özgürlük ve demokrasi değerlerini ön plana çıkaran birçok söyleme imza atmıştır. Atatürk’ün özgürlük ve demokrasiye dair söylediği sözler, hala günümüzde de güncelliğini korumaktadır.

Atatürk, “Düşünce hür, irade hür, vicdan hür olmalıdır” diyerek bireylerin düşünce ve inanç özgürlüğüne verdiği önemi vurgulamıştır. Özgür düşüncenin, toplumun gelişimi için önemli bir itici güç olduğunu savunmuş ve herkesin fikrini rahatça ifade edebilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca Atatürk, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle demokrasinin temel prensiplerinden biri olan halkın egemenliğine vurgu yapmıştır. Ona göre, demokrasi sadece seçimlerle değil, bireylerin aktif katılımıyla sağlanmalıdır. Her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu ve yönetimde söz sahibi olması gerektiğine inanmıştır.

Atatürk, özgürlük ve demokrasiye olan inancını “Yurtta barış, dünyada barış” sözüyle de dile getirmiştir. Ona göre, içerde ve dışarda barışın sağlanması ancak özgürlük ve demokrasinin hakim olduğu bir toplumla mümkündür. Bireylerin özgürce yaşayabilmesi ve haklarının korunması, toplumun refahı ve istikrarı için temel bir gerekliliktir.

 • Atatürk’ün Özgürlük ve Demokrasiye Dair Söylediği Sözler:
  1. “Düşünce hür, irade hür, vicdan hür olmalıdır.”
  2. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
  3. “Yurtta barış, dünyada barış.”
Söz Anlamı
“Düşünce hür, irade hür, vicdan hür olmalıdır.” Bireylerin düşüncelerinin, iradelerinin ve vicdanlarının özgür olması gerektiğini ifade eder.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Demokrasinin temel prensiplerinden biri olan halkın egemenliği ilkesine vurgu yapar.
“Yurtta barış, dünyada barış.” İçerde ve dışarda barışın ancak özgürlük ve demokrasinin hakim olduğu bir toplumla mümkün olduğunu belirtir.

Atatürk’ün İlerleme ve Kalkınma Üzerine Söylediği Sözler

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. O, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için büyük bir mücadele vermiş ve ülkenin kalkınması için birçok önemli adım atmıştır. İşte Atatürk’ün ilerleme ve kalkınma konusunda söylediği bazı önemli sözler:

 1. “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”
 2. “Bir milletin gerçek kurtuluşu, yalnız ve yalnız doğruyu, hatta batılı bile kendi milli olgunluğu içinde benimsemesinde yer alır.”
 3. “İlim ve fen öğrenmedikçe, modern medeniyetler seviyesine çıkamayız.”

Atatürk’ün bu sözleri, ilerlemenin ve kalkınmanın temelinde bilgi ve bilimi olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre, bir millet ancak doğruyu benimseyerek ve bilim ve teknolojiye yatırım yaparak gelişebilir. İlerlemenin ve kalkınmanın işin başında eğitim ve öğrenme gelmektedir.

Söz Anlamı
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” Atatürk’ün, kendisinin yüzünü değil fikirlerini ve duygularını anlamamızın önemli olduğunu ifade ettiği sözdür. Onun ideallerini anlayarak onun yolunda ilerlemek, ona saygı duymak anlamına gelir.
“Bir milletin gerçek kurtuluşu, yalnız ve yalnız doğruyu, hatta batılı bile kendi milli olgunluğu içinde benimsemesinde yer alır.” Atatürk’ün, gerçek kurtuluşun bir milletin kendi değerlerine sahip çıkması ve doğruları benimsemesi ile mümkün olduğunu vurguladığı sözdür. Batılılaşma, sadece batıyı taklit etmek anlamına gelmez, aynı zamanda kendi milli değerlerimizi koruyarak, batının ilerlemesine de ayak uydurmaktır.
“İlim ve fen öğrenmedikçe, modern medeniyetler seviyesine çıkamayız.” Atatürk’ün, ilim ve fen bilimlerine önem vermenin modern medeniyetler seviyesine çıkmak için kaçınılmaz olduğunu ifade ettiği sözdür. Bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan, araştırma ve geliştirmeye önem vermeden kalkınma sağlanamaz.

Atatürk’ün Gençlere ve Eğitime Dair Söylediği Sözler

Atatürk’ün Gençlere ve Eğitime Dair Söylediği Sözler, Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve gençlik konusunda söylediği önemli sözleri içermektedir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini inşa etmek için gençlere büyük bir önem vermiş ve eğitimin temel bir unsur olduğuna inanmıştır. Bu yazıda, Atatürk’ün gençlere ve eğitime dair söylediği bazı sözleri ele alacağız ve bu sözlerin Türkiye’nin eğitim sistemi ve gençlik politikaları üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz.

Atatürk, gençlere yönelik söylediği sözlerde onları ülkenin geleceğinin teminatı olarak görmüştür. Onlara güven duymuş ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Atatürk’ün ünlü sözlerinden biri “Yeni nesil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve ülkemizin ümit kaynağıdır.” olmuştur. Bu sözüyle Atatürk, gençlerin önemini vurgulamış ve onların eğitimi ve gelişimi için büyük çaba sarf etmiştir.

Atatürk, eğitim konusunda da çağdaş ve ilerici bir yaklaşım sergilemiştir. Ona göre, bir milletin geleceği eğitimine bağlıdır ve eğitim çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın anahtarıdır. Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözüyle de barış içinde yaşayan, dünyada da barışın savunucusu olabilen bir milletin ancak sağlam eğitim temellerine sahip olabileceğini vurgulamıştır.

Atatürk’ün eğitim ve gençlikle ilgili sözleri, Türkiye’nin eğitim politikalarının temelini oluşturmuştur. Onun vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin modern bir eğitim sistemi oluşturulmuş, okullar ve üniversiteler açılmıştır. Gençlere ve öğrencilere yönelik burs, destek ve teşvikler sağlanmış, bu sayede yetenekli gençlerin yetişmesi ve Türkiye’nin kalkınması hedeflenmiştir. Atatürk’ün gençlere ve eğitime dair söylediği sözler, bugün hâlâ gençlere ilham veren ve Türkiye’nin geleceğine yön veren önemli değerlerdir.

Atatürk’ün Gençlere ve Eğitime Dair Söylediği Sözler

Söz Anlamı
“Yeni nesil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve ülkemizin ümit kaynağıdır.” Bu sözüyle Atatürk, gençlerin önemini vurgulamış ve onların eğitimi ve gelişimi için büyük çaba sarf etmiştir.
“En büyük savaş, eğitim savaşıdır.” Atatürk, eğitimin milli bağımsızlık ve kalkınma için kritik önemine dikkat çekmiş ve ona duyulan ihtiyacı vurgulamıştır.
“Bir milletin kurtuluşu ve yükselişi ancak eğitimle mümkündür.” Atatürk, Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesi için eğitimin temel olduğunu belirtmiştir.

Atatürk’ün Barış ve Uzlaşma Konusunda Söylediği Sözler

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Atatürk, birçok konuda liderlik ve vizyon göstermiş, Türk milletine yol gösteren önemli sözler söylemiştir. Barış ve uzlaşma konusunda da öncü bir yaklaşım sergileyen Atatürk, bu konuda etkileyici söylemlere imza atmıştır.

Birçok kişi için barış ve uzlaşmanın önemi üzerine düşünceleriyle tanınan Atatürk, “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibini savunmuştur. Bu anlayış, yurt içinde ve uluslararası alanda barışın sağlanması gerekliliğini vurgular. Atatürk’e göre, toplumlar arasında barışı sağlamak, insanlık için en büyük başarıdır. Bu sebeple, uzlaşma ve diyalog yoluyla çözüme ulaşmanın önemi üzerinde durmuştur.

Atatürk, “Barışa ulaşmanın yolu, herkesin birbirine saygı duymasıdır” demiştir. Bu sözüyle, barışa ulaşmanın temel şartının karşılıklı saygı olduğunu vurgulamıştır. Atatürk’e göre, farklı görüşlere sahip olan insanlar arasında bile uzlaşma sağlanabilir. Önemli olan, herkesin birbirine saygı duyması ve farklılıkları kabul etmesidir.

Bu önemli sözler, Atatürk’ün barış ve uzlaşma konusundaki felsefesini ortaya koymaktadır. Barışın sağlanması ve sürdürülmesi, sadece devletler arasında değil, bireyler arasında da önemli bir sorumluluktur. Atatürk’ün bu sözleri, bizlere barış ve uzlaşma kültürünü benimsememiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

Atatürk’ün Barış ve Uzlaşma Konusunda Söylediği Önemli Sözler

 • “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
 • “Barışa ulaşmanın yolu, herkesin birbirine saygı duymasıdır.”
Söz Anlamı
“Yurtta sulh, cihanda sulh.” Barış içinde yaşayan bir toplum, dünya barışına da katkı sağlar.
“Barışa ulaşmanın yolu, herkesin birbirine saygı duymasıdır.” Uzlaşmaya ve barışa yönelmek için karşılıklı saygı önemlidir.

Sık Sorulan Sorular